קורסים והשתלמויות לאנשי מקצוע

ישנן שאלות רבות שעולות מן השטח כאשר רוצים לעשות שינוי. 

איך הציבור יקבל את זה?

מה נעשה עם תלונות של תושבים?

מה יהיה עם הנחשים?

זה לא מעודד שרפות? 

כמה זה עולה? זה לא נורא יקר? 

לשאלות אלו ולרבות אחרות אני נותנת מענה, הסבר ושלבי ביצוע בקורסים השונים.