קובץ הרצאות מקורס גינון בר קיימא של משרד החקלאות.

חוברת ובה מאמרים רבים מקורס גינון בר-קיימא של משרד החקלאות, שבו לקחתי חלק כמרצה.

קרא עוד  

עבודה בשטחים רגישים אקולוגית. עיריית נתניה. נכתב על ידי אביב אבישר אקולוגית עירונית

הקובץ נועד לתת הנחיות לצמצום הנזק בשטחים בעלי רגישות אקולוגית. שטחים טבעיים המיועדים לפיתוח, או הסמוכים לשמורות טבע עירונית.

קרא עוד  

שטחים ציבוריים פתוחים בערים - מדריך לתכנון איריס האן ועמית שפירא

חשיבותו של המסמך היא בהעלאת המודעות לחשיבותם של השטחים הפתוחים העירוניים כחלק מרכזי של הרקמה העירונית, ולא רק לחשיבות קיומם אלא גם לתפקודם ולצורך במגוון של סוגי שטחים, המותאמים למקומות ולאוכלוסיות המשתמשות. המסמך מרבה להדגיש את יחסי הגומלין שבין השטחים הפתוחים לבין מרכיבי הרקמה העירונית האחרים, ובכך תרומתו רבה.

קרא עוד  

המדריך לפיתוח ולאחזקה גנים ופארקים על-פי עקרונות סביבתיים ובני-קיימא

גנים ופארקים מהווים את שלד הנוף בשטחים הציבוריים והפתוחים במדינת ישראל נוסף על יערות וחורש טבעי. משאב זה הוא ה"ריאה הירוקה", והוא מהווה גורם משמעותי בשיפור איכות החיים והסביבה. תחזוקת הגנים מחייבת משאבים יקרים כגון: מים, כוח אדם לתחזוקה, מיכון, דשנים ועוד. לאור כך, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפתח מדריך מקצועי יישומי שיאפשר תכנון, ביצוע ואחזקה של גנים ופארקים בני-קיימא. שיקולי סביבה, קיימות ותחזוקה הם היבטים רבי משמעות בכל שלבי התהליך. המדריך נועד להיות כלי יישומי בידי כל אנשי המקצוע החל ממקבלי החלטות דרך מתכננים ואדריכלים, קבלני ביצוע ותחזוקה, מנהלי אגפים ומחלקות גנים, מהנדסי עיר, גננים ואף הציבור הרחב

קרא עוד  

שימור שטחי שיחים והטמעת שיקולי טבע עירוני באחזקת השטחים

לשטחי השיחים ירוקי העד בעיר יתרונות גדולים וחשובים. תמיכה במגוון ביולוגי, יצירה של מגוון יפה לעין, תמיכה בבראות התושבים, הפרדה וחציצה ממפגעים ועוד. הדרך בה מתחזקים שטחים אלו בעיר משפיעה רבות על מגוון בעלי החיים שיכולים לחיות בה.

קרא עוד