כיצד ניתן לקדם גינון בר-קיימא - דבי לרר

כיצד ניתן לקדם גינון בר-קיימא

גן הנוי הנו מקום מרגוע מהמולת היומיום ומקום בילוי לשעות הפנאי לאדם המודרני  - מעין גן עדן בזעיר אנפין.

התקדמות הגדולה של הגננות המודרנית הובילה לתכנון גנים אינטנסיביים לאחזקה גבוהה, לשימוש רב מדי באלמנטים דוממים הזרים לגן ולסביבה וכן לשימוש מופרז ואופנתי בקבוצות צמחיות שונות שאינן דווקא מתאימות. בגנים אלו יש שימוש רב מדי בדשנים כימיים, בחומרי הדברה, המזהמים את הסביבה ואת מי התהום, ובצמחים בעלי צימוח מהיר, המחייבים גיזום רב או החלפת צמחים תכופה.

בשנים האחרונות גברה המודעות למשמעויות של גרימת נזק לסביבה ולחשיבות הרבה לשימור הקיים למעננו ולמען הדורות הבאים, כלומר עלתה המודעות להקמת גנים בני-קיימא.

בתכנון גנים אלו מתחשבים באופן מקסימלי בנוף, בסביבה ובגורמי האקלים והקרקע, מתוך שאיפה שיהיו חסכניים במשאבים באחזקתם השוטפת. נעשה שימוש בצמחים מותאמים לאזור, אחזקה ברמה נמוכה, ללא שימוש בחומרי הדברה ובדשנים כימיים, ויצירת שיווי משקל בין כל מרכיבי הגן לטווח הארוך. ההתייחסות לגן היא כאל מערכת אקולוגית שלמה, שאנו כגננים ממונים על בריאותה.

בגן בר-קיימא משתמשים בצמחיה מושכת ציפורים, פרפרים, דבורים ויונקים, כך שהגן מהווה סביבת חיים שתומכת במגוון הביולוגי ומתחשבת בסביבה. כדי ליצור גנים ברי קיימא יש לתחזק את השטחים הפתוחים בעיר בצורה מקיימת שתומכת בבניה של מערכת אקולוגית מאוזנת שדורשת פחות התערבויות חיצוניות, יוצרת סביבה בריאה, נקייה מרעלים וחסכניות בצריכת משאבים.

קידום נושא הגינון בר-הקיימא הנו תהליך המחייב הטמעה בציבור המקצועי ובקרב נציגי הציבור והפוליטיקאים. יש צורך בלימוד של חשיבות הנושא ותרומתו לנוף ולסביבה.

ניתן לגרום שינוי מעין זה באמצעות לימוד והדרכה, של אנשי המקצוע המעורבים בתהליך.

כתיבה של מפרט טכני המעגן בתוכו את עקרונות הקיימות במכרזי הגינון, מהווה את הנדבך הראשון במהלך, אולם ללא ליווי מקצועי של תהליך ההטמעה, קשה ליצור שינוי בשטח. מכרז הגינון, מקצועי ככול שיהיה, נוטה להעלות אבק במגירה, ובשטח אנשי המקצוע ממשיכים לעבוד על פי הדרכים הישנות. ליווי ממשי, פיזי של אנשי המקצוע בהתמודדות היומיומית שלהם עם מימוש הנחיות המכרז, והדרכה מקצועית שלהם בכל הבעיות בהן הם נתקלים, יכול לחולל שינוי משמעותי בשטח. שינוי שיבטא באופן מלא את הפיכת הגן מאוסף של מרכיבים, למערכת אקולוגית בריאה ותומכת חיים. 

במקביל להדרכת אנשי המקצוע בשטח, יש צורך לקדם עבודת מודעות והסברה גם אצל תושבי העיר. גם מהם נדרש שינוי תפיסתי שאותו יש לדברר באופן שוטף.

 כגון: עלים ושלכת זה לא לכלוך, אפשר גם הרבה פחות פרחים עונתיים, חשיבות העצים בעיר, מה הסכנה בחומרי הריסוס, חשיבות החיפוי לקרקע  ועוד.

כאשר עבודת השינוי במחלקת גנים ונוף לא מלווה בתהליך הסברתי לתושבים על ידי מפגשים, חומר כתוב באתר העירייה, חומר מופץ דיגיטלית, שילוט בגנים, ועוד, יכול תהליך השינוי לגרום לתלונות וטענות כלפי אנשי המקצוע, וקושי נוסף במימוש עקרונות הגינון המקיים בשטח.

על התהליך לתת מענה לכל העוסקים בתחום ומשום שלגינון הציבורי יש גם ניראות גבוהה (לטוב ולרע)  אז כדי לחולל שינוי, יש לתת את הדעת גם לתחושות  התושבים, וגם לתחושות הפוליטיקאים ואנשי הציבור של העירייה. 

תהליך מתואם היטב שנותן מענה לכל הגורמים, ומקדם תהליך שינוי מערכתי כולל, יכול לחולל שינוי משמעותי במראה העיר ובאיכות החיים בה.

דבי לרר