קובץ הרצאות מקורס גינון בר קיימא של משרד החקלאות.

מצורפת חוברת של מאמרים מקורס גינון בר-קיימא של משרד החקלאות שבו הייתי שותפה. 

החוברת נוגעת בנושאים כמו: אדמה פוריה, תכנון מקיים, מזיקים ומחלות, מפרטי אחזקה, הצדקה כלכלית לגינון בר-קיימא ברשויות  ועוד. 

מיועד למתקדמים הרוצים להעמיק  בנושא הרחב שניקרא גינון בר-קיימא.


חוברת תקצירים מקורס גינון בר קיימא משרד החקלאות.pdf