גינון בר-קיימא הגדרה ופירוט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

גינון בר-קיימא מקודם כבר מספר שנים על ידי אנשי המקצוע של משרד החקלאות. הנה פה הקישור להגדרה שלהם למונח גן בר-קיימא.