המדריך לפיתוח ולאחזקה גנים ופארקים על-פי עקרונות סביבתיים ובני-קיימא

המדריך לפיתוח, לאחזקה ולשדרוג גנים ופארקים עירוניים על-פי עקרונות סביבתיים ובני-קיימא


הוכן בידי:

דוד ערן

אסתי כרמון

איתן רוזנברג

ייעוץ וריכוז מקצועי:

ישראל גלון


חוברת גינון מקיים משרד החקלאות.pdf.pdf