כתבות רבות בנושא הריסוסים  מאתר זויות סוכנות ידיעות למדע וסביבה. 

ריסוסים וכסף, ריסוסים ובריאות, ריסוסים ומגוון ביולוגי, ריסוסים ומזון, ריסוסים וילדים ועוד ועוד. 

http://www.zavit.org.il/?s=%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D