הקשר בין סוג ומגוון הצמחיה ומגוון המינים והציפורים.