מדריך להקמת גינת מאכל בריאה. מעוז לואנץ ויעקב אגלמז

גינת מאכל מדריך למטפח מהדורת נובמבר 2015  מעוז לואנץ יעקב אגלמז

נכתב במסגרת סדנת "גינת מאכל"


מבוא – פרמקלצ'ר על קצה המזלג, מדוע גינת מאכל? 

מה זה קיימות? 

אז למה לעשות גינת מאכל? 

התבוננות 

שינוי גישה 

קרקע: ממה מורכבת וכיצד נשביח אותה? 

רקע 

מבנה הקרקע 

הכנת הקרקע 

תכנון 

ועוד...

גינת מאכל - נובמבר 2015.pdf