עבודה בשטחים רגישים אקולוגית. עיריית נתניה. נכתב על ידי אביב אבישר אקולוגית עירונית