שימור שטחי שיחים  והטמעת שיקולי טבע עירוני באחזקת השטחים

פרויקט לשימור שטחי שיחים ירוקי עד והטמעת שיקולי טבע עירוני בטיפול במתחמי שיחים בעיר. 

פורום תושבים למען טבע עירוני ואיכות הסביבה ת"א יפו.


שטחי השיחים בעיר מהווים ריאה ירוקה בעלת יתרונות רבים. 

יתרונות אסטתיים, בריאותיים, תמיכה בבעלי חיים וציפורים ועוד. 

פורום התושבים שפועל בתל אביב עשה עבודה מצויינת בתיעוד היתרונות לתכנון, ניהול ותחזוקה של שטחי השיחים בעיר, על פי העקרונות של גינון בר-קיימא. 

החוברת המצורפת מציגה בעושר רב של תמונות והסברים את חשיבות השמירה על שטחים אלו. 


רב - שיח - חוברת - מהדורת יולי 2010.pdf