שמירת טבע בעיר - הערך בשמירה על המגוון הביולוגי העירוני אסף שוורץ

התרחבות סביבות עירוניות בארץ ובעולם מביאה לפגיעה במערכות אקולוגיות ולהעצמת ההפרדה

של אנשים מהטבע. להפרדה זו ישנן השלכות על התושבים ועל שמירת הטבע, שכן מחקרים הראו

כי חשיפה לטבע מפחיתה בעיות בריאות ומשפרת את איכות החיים בעיר, והניתוק ההולך והגובר

עלול לפגוע בזיקה לטבע וברצון לשמר אותו. שימור המגוון הביולוגי בעיר הוצע בעבר כאמצעי

לצמצום הנזקים האקולוגיים והחברתיים שגורמות ערים, אולם עד כה לא נערכה סקירה מקיפה

הבוחנת טענות אלה. סקירת ספרות שיטתית ורב–תחומית של 787 מאמרים הראתה שהידע המדעי

על התועלת האקולוגית והחברתית משימור המגוון בעיר עדיין מצומצם.

שמירת טבע בעיר לשם מה. אסף שוורץ.pdf