מהם ניזקי הריסוס? כולל מחקרים וקישורים. מועצה אזורית עמק יזרעאל.