הפסקת ריסוסים וגינון בר קיימא היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

מה הבעיה עם ריסוסים, ואיך לקדם גינון בר-קיימא. 

מסמך של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. 

בשנת 2015 הוכרז הגליפוסט, החומר הפעיל בראוונד אפ (חומר ההדברה הנפוץ בישראל ובעולם), -

כחשוד כמסרטן בבני אדם ע"י ארגון הבריאות העולמי. נמצא שאוכלוסיות רגישות כגון ילדים וקשישים

רגישים יותר באופן משמעותי להשפעות חומרים אלו שבין היתר כוללים בעיות הורמונליות ופוריות,

אסטמה, דיכאון, סרטן מסוג לוקמיה ולימפומה ועוד.

מחקרים נוספים מצאו כי קוטלי עשבים פוגעים בציפורים, מאביקים, פרוקי רגליים וחיידקי הקרקע, -

דו חיים ודבורים, ומכאן מערערים את המרקם האקולוגי בעיר. -

לקוטלי העשבים השפעה משמעותית על האדם הן במגע ישיר ובנשימה והן בזיהום הסביבה: זיהום

מי התהום, הנחלים והים, זיהום אוויר, זיהום קרקע ופגיעה במגוון הביולוגי....

הפסקת ריסוסי הגינון וקידום גינון עירוני בר קיימא להפצה.pdf.pdf